Výhody a nevýhody kreditních karet

Zvažujete používání kreditních karet? Pak by bylo dobré znát jejich výhody a nevýhody.

Výhody kreditních karet

Co vám kreditní karty přinesou? Klienti oceňují na kreditních kartách fakt, že mají dostateční finanční rezervu na různé výdaje, i když zrovna nemají své vlastní peníze. Jejich použití je rychlé a jednoduché.

Kreditní karty mají bezúročné období. Pokud během něj splatíte své závazky, neplatíte žádné úroky. Délku bezúročného období si určuje konkrétní společnost, která kreditní karty poskytuje. Většinou je to kolem 40 až 50 dní. Někdy jde i o delší dobu. Kreditní karty mají doplňkové služby, např. cestovní pojištění atd. Váží se k nim i různé bonusové výhody.

Nevýhody kreditních karet

Pokud platíte závazky z kreditních karet včas, přináší vám karty nevýhody pouze v nevýhodných výběrech v hotovosti. Podstatná nevýhoda z nich plyne v případě, že nesplatíte částku v bezúročném období. V tom případě mají velmi vysoké úroky z úvěru, mnohem vyšší než jiné úvěrové produkty.

Důležité je vybrat kreditní kartu, která bude pro vás nejvhodnější. Při výběru kreditní karty se zajímejte o délku bezúročného období, na kolik vás přijde opožděná splátka, zda je vedení kreditní karty zdarma, jaké se k ní pojí bonusy, jak je to s použitím kreditní karty v zahraničí atd.

Nevýhodou kreditních karet je v menší dostupnosti v případě, že žádáte o bankovní embosované kreditní karty. Banky v těchto případech mají vysoké požadavky na klienty.  Mnohé kreditní karty s menší úvěrovou částkou jsou však naopak velmi snadno k dostání.

Kreditní karty jsou vhodným nástrojem k financování různých čekaných i nečekaných výdajů. Mějte však na paměti i nevýhody kreditních karet.

This entry was posted in Kreditní karty. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*