Porovnanie povinného zmluvného poistenia

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovým vozidlom je povinný uzatvoriť každý majiteľ motorového vozidla. Táto povinnosť plynie zo zákona. Po uzatvorení povinného zmluvného poistenia sa prenáša zodpovednosť za náhradu škôd, ktoré vznikli z poisteného na poisťovňu. Povinné zmluvné poistenie kryje škody, ktoré vznikli poškodením, alebo odcudzením, kryje škody vzniknuté na zdraví, alebo tiež náklady pri usmrtení a pzp sa tiež vzťahuje aj na ušlý zisk.

Každá poisťovňa ponúka vlastné povinné zmluvné poistenie, ktoré sa odlišujú prevažne v cenách. Nájsť najvýhodnejšie poistenie, ktoré bude spĺňať všetky Vaše požiadavky nemusí byť až také jednoduché. Porovnanie povinného zmluvného poistenia Vám umožní vybrať si poistenie, ktoré bude pre Vás najvýhodnejšie.

Porovnanie povinného zmluvného poistenia berie do úvahy všetky dôležité informácie o vozidle, ako jeho typ, alebo účel využívania, informácie o poistníkovi, či už ide o fyzickú, alebo právnickú osobu a všetky ďalšie požiadavky. Následne nájde také poistenie, ktoré bude pre Vaše motorové vozidlo najvýhodnejšie.

This entry was posted in Články. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*