Obchodní zákoník a zákoník práce

V oblasti obchodního práva má mimořádně důležité postavení zákon číslo 513/1991, a tedy Obchodní zákoník. Je v něm upravena hlavně působnost tohoto právního předpisu, který se vztahuje na podnikatele a obchodní závazkové vztahy.

V tomto zákoně najdeme definici podnikání, je zde upraveno obchodní jméno, tajemství, podnikání zahraničních osob, nekalosoutěžní jednání a postavení obchodních společností. Po obchodním zákoníku bychom měli sáhnout iv případě uzavírání obchodní smlouvy, protože právě v tomto předpisu jsou upraveny základní smluvní typy obchodního práva.

Zákoník práce by zas měli ovládat nejen zaměstnavatelé, ale i zaměstnanci, ať už současní nebo budoucí. Takto by věděli, co se jejich budoucí zaměstnavatel může na pohovoru ptát, ale také to, co by neměli zamlčet.

Oba právní předpisy upravují oblasti práva, které jsou skutečně využívány v každodenním životě, a proto bychom si měli osvojit alespoň jejich základní ustanovení.

This entry was posted in Články. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*