Embosované kreditní karty

Dokážete se vyznat v jednotlivých druzích platebních karet? Víte, co se skrývá pod pojmem embosovaná kreditní karta? Přiblížíme si ji.

O embosované kreditní kartě

Embosovaná kreditní karta představuje kreditní kartu, na níž jsou potřebné údaje vyražené tzv. embossingem. Embossing představuje speciální písmo, které vytváří vroubkovaný povrch karty.

Při platbě se embosovaná karta vkládá do imprinteru, ve kterém si otisknou údaje z karty. Počítejte s tím, že při placení embosovanými kartami mají obchody nastavené tzv. floor limity – částku, do které lze platit jen na základě kreditní karty. Bude-li částka vyšší, dochází k ověřování platby telefonicky. Embosované karty můžete použít i k placení online.

Výhody a nevýhody embosované kreditní karty

Kromě embosovaných kreditních karet si můžete pořídit i elektronické kreditní karty. Rozmýšlíte se, která kreditní karta bud pro vás lepší? Rozhodněte se na základě výhod a nevýhod embosovaných kreditních karet.

Embosovaná kreditní karty můžete používat k elektronickým transakcím. Lze je uplatnit na více obchodních místech než elektronické kreditní karty. Celkově mají širší využití. Na rozdíl od elektronické karty funguje embosovaná karta i v cizině.

A má embosovaná kreditní karta nějaké nevýhody? Počítejte s tím, že embosované karty jsou dražší a je zde větší možnost zneužití kreditní karty. Hrozí tu totiž nebezpečí zneužití i po zablokování karty. Po jejím zablokování je vydán bankou stoplist a jeho rozeslání obchodníkům může nějakou dobu trvat.

Nevýhodou embosované kreditní karty je také její horší dostupnost. Nedostanete ji tak snadno jako elektronickou platební kartu. Je určená klientům s vyššími příjmy.

Využíváte nějakou kreditní kartu, nebo se teprve chystáte si ji pořídit? Už víte, jakou zvolíte? Vyberte si.

This entry was posted in Kreditní karty, Rozdelení kreditních karet. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*