Druhy platebních karet

Pokud si chcete přiblížit kreditní karty, měli bychom si nejdříve shrnout druhy platebních karet. Kreditní karta představuje totiž jednu z platebních karet. Není však jedinou.

O druzích platebních karet

Platební karty dělíme podle různých kritérií. Hlavním kritériem je podle způsobu zúčtování. Podle tohoto hlediska dělíme platební karty na:

    • debetní karty: Debetní karty jsou pevně vázané na běžný účet. Při výběru či nákupu se vám peníze odečítají z vašeho účtu. Debetní karty mohou být elektronické či embosované.
    • kreditní karty: Umožní nákup na úvěr. Nepojí se na běžný účet. Využívají úvěrového účtu. Peníze tedy čerpáte od banky s tím, že je do určitého termínu musíte splatit. Pokud úvěr z kreditní karty splatíte včas, jsou kreditní karty výhodné. Pokud přesáhnete bezúročné období, pojí se s poměrně velkým úrokem.
    • charge karty: Jsou podobné kreditní kartám. U charge karet vám však banka sestaví na konci měsíce vyúčtování všech transakcí, které na kartě proběhly. Poté musíte do určité doby dluh z karty zaplatit. Lhůta je zpravidla jeden měsíc. Může být i delší.
    • nákupní úvěrové karty: Jde o kreditní karty, které vydávají nebankovní společnosti. Počítejte s vyšším úrokem, ale i s některými omezeními v použití nákupních úvěrových karet.

Další dělení platebních karet

Dále rozlišujeme platební karty na elektronické a embosované. Můžeme je také dělit podle vydávacích asociací, použitelnosti karet (domácí a mezinárodní), podle technologie atd.

Platební katy jsou různé a nabízí rozmanité možnosti. Která platební karta bude nejvíce vyhovovat vašim účelům?

This entry was posted in Kreditní karty, Rozdelení kreditních karet. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*